Welkom

Beste Leden,

Bestuurlijk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 maart j.l. heeft de voorzitter te kennen gegeven dat zij na 20 jaar stopt als voorzitter maar ook als penningmeester van onze RPV. Tevens stopt zij al maker van het boekje Berichten. Dus wij zijn naarstig opzoek naar nieuwe bestuurleden!

 

Zwemmen

Groot Stokkert

Zoals in de plaatselijke kranten heeft kunnen lezen gaat het zwembad van Groot Stokkert sluiten en dat betel=kent dat er ok niet mer gezwommen kan worden.

De Schaeck in Twello

De RPV Noord Oost Veluwe heeft twee zwemgroepen overgenomen van RPV Deventer omdat deze vereniging is opgeheven.  

Nieuwe leden

Vanaf deze plaats heet ik nieuwe leden hartelijk welkom en hoop dat ze  zich snel thuis zullen voelen in onze vereniging.

Bij deze wens ik namens het bestuur, leden en adverteerders prettige Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2019 toe.

 

Thea van der Veen

Uw voorzitter