Welkom

Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, hebben wij als Rabobank Noord Veluwe de Clubkas Campagneopgericht. De Clubkas Campagneis een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van uw vereniging te spekken! En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de leden van onze bank, door het uitbrengen van hun stemmen, bepalen welke verenigingen vanuit de Clubkas Campagne ondersteund worden. Daarmee geven wij ook invulling aan onze coöperatieve gedachte: een bank van en voor leden.

Binnenkort volgt meer informatie voor de Rabo Clubkas Campagne.