Welkom

Begin dit jaar heeft u, diegene die niet per automatische incasso betalen, een verzoek gehad om uw contributie voor 2016 te voldoen.
Helaas zijn er nog steeds een aantal leden die hieraan niet hebben voldaan. Ik vraag  u dringend, om dit per omgaande te doen, neem uw verantwoordelijkheid in deze a.u.b..

Het rekeningnummer van de vereniging is NL02RABO0325731160


Bij voorbaat dank voor uw medewerking in deze,

Vacant........................, penningmeester RPV Noord-Oost Veluwe